войнствен

войнствен
прил. - нападателен, настъпателен, агресивен
прил. - мъжествен, смел, безстрашен, храбър, решителен, борчески, героичен, самоотвержен
прил. - боен, активен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • активен — прил. деен, деятелен, действен, пъргав, бърз, подвижен, жив, трескав, енергичен, експедитивен, интензивен прил. работлив, ревностен, прилежен, усърден, предприемчив прил. боен, войнствен, борчески, нападателен прил. чевръст, оживен прил.… …   Български синонимен речник

  • безбоязнен — прил. безстрашен, неустрашим, смел, решителен, самоотвержен, сърцат, мъжествен, храбър, доблестен, войнствен, героичен, юначен, дързък …   Български синонимен речник

  • безстрашен — прил. безстрашлив, смел, решителен, неустрашим, самоотвержен, дързък, сърцат, героичен, юначен, мъжествен, храбър, доблестен, войнствен, безбоязнен, себеотрицателен, без страх прил. непоколебим, твърд …   Български синонимен речник

  • боен — прил. стратегически, военен, нападателен, офанзивен, боеви прил. строеви прил. борчески прил. войнствен, активен …   Български синонимен речник

  • борчески — прил. войнствен, нападателен, настъпателен, агресивен, активен прил. мъжествен, безстрашен, храбър, смел, упорит, решителен, героичен, самоотвержен, дързък, пламенен прил. боен, боеви …   Български синонимен речник

  • героичен — прил. храбър, смел, решителен, безстрашен, мъжествен, юначен, юнашки, самоотвержен, доблестен, войнствен, борчески прил. геройски …   Български синонимен речник

  • нападателен — прил. настъпателен, агресивен, войнствен, офанзивен прил. дързък, смел, връхлитащ, налитащ, устремителен, настървен прил. свадлив, нагъл, оскърбителен, обиден прил. боен, борчески, активен прил. самоуверен, самоизтъкващ се …   Български синонимен речник

  • настървен — прил. насъскан, възбуден, наежен, войнствен, нападателен, върл, фанатизиран, агресивен, упорит, решителен, твърдоглав прил. ожесточен, яростен, разярен, озверен, жесток прил. лаком, гладен, стръвник, увълчен …   Български синонимен речник

  • неустрашим — прил. безстрашен, смел, решителен, сърцат, мъжествен, безбоязнен, храбър, доблестен, самоотвержен, себеотрицателен, войнствен, дързък, героичен, юначен, дръзновен прил. непоколебим, твърд …   Български синонимен речник

  • самоотвержен — прил. безстрашен, неустрашим, смел, доблестен, себеотрицателен, решителен, сърцат, героичен, мъжествен, безбоязнен, храбър, войнствен, дързък, юначен прил. самопожертвувателен, безкористен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”